nav logistiek nav occasions nav garage

Inlogformulier

Als u een inlog heeft om een rit te reserveren kunt u hier inloggen. -----------------------------------

Touringcarvervoer

Scholen en andere groepsvormen

Tevens is het mogelijk om offertes aan te vragen voor het vervoer van grote groepen naar bestemmingen in binnen- en buitenland. Hebben Tours B.V. heeft de beschikking over 17 touringcars varierend van 19 zitplaatsen tot wel 90 zitplaatsen. Ze zijn inmiddels een vertrouwde verschijning de touringcars van Hebben Tours. Alle luxe touringcars zijn uitgerust met airconditioning, dubbele beglazing, toilet, bar en koffie-apparatuur. De touringcars zijn voorzien een DVD speler en alle stoelen zijn voorzien van een gordel. Ook is er een extra mogelijkheid om op de dubbeldekkers een extra ski-bak aan te brengen voor extra bagageruimte.

Scholen

Tevens is het mogelijk om offertes aan te vragen voor het vervoer van grote schoolklassen naar bestemmingen in binnen- en buitenland. Enkele voorbeelden zijn de Efteling, Toverland, Dippie Doe, Warner Brothers Movieworld.

Georganiseerde groepsreizen

Er zijn vele mogelijkheden om in een groep een dagje weg te gaan.

SKTB-keurmerk

De kwaliteit en de veiligheid van toeristisch, zakelijk en recreatief vervoer per touringcar neemt van jaar tot jaar toe. Dit is een van de redenen voor Hebben Tours om zich te voorzien van het bekende SKTB-keurmerk. Doordat we aangesloten zijn bij dit keurmerk weet u zeker dat wij aan een aantal verschillende eisen voldoen. Hieronder staan een aantal van deze eisen:

Extra Garanties

Elk touringcarbedrijf dat is erkend als Keurmerk Touringcarbedrijf biedt extra garanties aan haar passagiers. Deze garanties liggen op het gebied van de veiligheid en het afgesproken comfort van de touringcars, de vakbekwaamheid en de dienstbaarheid van de chauffeurs, de strikte naleving van de rij- en rusttijdenwetgeving en de naleving van de sociale voorschriften van de branche. Bovendien, om het zekere voor het onzekere te nemen, zijn deze touringcarbedrijven altijd meer dan adequaat verzekerd. Die extra garanties moeten ook de opdrachtgever een veilig gevoel geven: hij is immers (tenminste moreel) verantwoordelijk voor de passagiers waarvoor hij het vervoer heeft geregeld.

Klantgerichtheid

Kwaliteitsbevordering vraagt om gericht beleid en een inzet op lange termijn. Keurmerk Touringcarbedrijven investeren voortdurend in de kwaliteit van hun personeel en materieel. Klantgerichtheid en zorg voor optimale dienstverlening staan voorop. Van zowel de ondernemer als van de werknemers mag een continue inzet en betrokkenheid worden verwacht, waarbij de verantwoordelijkheden duidelijk zijn vastgelegd.

Kwaliteitszorg

De constante kwaliteitszorg leidt er toe dat het erkende Keurmerk Touringcarbedrijf zich met recht specialist in het vervoer per touringcar mag noemen. Binnen een Keurmerkbedrijf vindt op basis van het kwaliteitshandboek voortdurend interne controle plaats, terwijl een onafhankelijke auditinstelling geregeld externe controles uitvoert. Daarmee heeft de passagier de beste dienstverlening voor al het toeristisch, zakelijk en recreatief vervoer. Veiligheid, comfort en service staan bij het keurmerkbedrijf voorop.

Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf

Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf is in 1994 opgericht door KNV Busvervoer vanuit de noodzaak om passagiers meer inzicht en zekerheid te geven over de geboden kwaliteit van het reizen per touringcar. Ter bewaking van die kwaliteit is de onafhankelijke Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf in het leven geroepen. Binnen de Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf wordt samengewerkt met de ANVR bustouroperators, de touringcarbouwers uit de RAI Vereniging en de touringcarondernemers verenigd in Koninklijk Nederlands Vervoer. Daarnaast bestaat er nauw contact met consumentenorganisaties, zoals 3VO, en allerlei officiële instanties, zoals IVW, RDW en KLPD.

Controle

De kwaliteitseisen worden voortdurend gecontroleerd. Dit gebeurt in samenwerking met diverse onafhankelijke (overheids)instanties. Daaronder bevinden zich de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW), de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), de stichting STO voor de naleving van de CAO. Aspirant Keurmerkhouders geven voor IVW, STO en RDW zogenaamde signaleringsverklaringen af. Hiermee krijgen deze instanties het recht om bij de aanvraag voor erkenning en zolang de erkenning met het Keurmerk voortduurt, informatie over het bedrijf te verstrekken aan SKTB. Tussen SKTB en IVW, RDW en STO zijn afspraken gemaakt over welke overtredingen tot schorsing of intrekking van het Keurmerk leiden.

Erkenning

Een aanvraag voor het Keurmerk Touringcarbedrijf wordt beoordeeld door een onafhankelijk commissie, Commissie Keurmerk Touringcarbedrijf, waarvan de leden geen zakelijke belangen mogen hebben in de touringcarbranche. Een vergunninghouder besloten busvervoer (= touringcarbedrijf) moet aan een groot aantal wettelijke en bovenwettelijke voorwaarden voldoen, voordat hij Keurmerkhouder kan worden. De Commissie behandelt de aanvraag op basis van geanonimiseerde gegevens. Een compleet overzicht van de voorwaarden is op deze website te vinden onder het kopje reglementen. Tegen beslissingen van de commissie kan bezwaar gemaakt worden bij dezelfde Commissie en vervolgens is er beroep mogelijk bij de onafhankelijke BeroepsCommissie.

Eisen

Om het Keurmerk Touringcarbedrijf te verkrijgen moet aan de volgende eisen worden voldaan:

  • De vakbekwaamheid van de medewerkers moet zijn aangetoond. Door middel van de wettelijk verlangde papieren, de benodigde vakdiploma's en de voor het keurmerk vereiste kwalificaties. Voor deze professionele gastvrouwen en gastheren staat klantvriendelijkheid voorop.
  • De veiligheid en het comfort van het materieel moeten zijn aangetoond. Technische controles door de Rijksdienst voor het Wegverkeer zijn de waarborg dat alle touringcars van het erkende bedrijf deskundig en zorgvuldig zijn onderhouden. Investeren in veiligheid is een prioriteit. De touringcar is dan ook een kwaliteitsprodukt bij uitstek.
  • De rij- en rusttijden moeten overeenkomstig de wettelijke voorschriften worden nageleefd. Dat geldt uiteraard ook voor de overige wetgeving betreffende het vervoer van personen. De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW)  ziet toe op een correcte naleving hiervan. De beschermingsregels van de chauffeurs garanderen de veiligheid van de touringcarpassagier.
  • De CAO voor het touringcarvervoer dient correct te worden nageleefd. De Stichting voor Informatie en Ordening van de bedrijfstak besloten busvervoer (STO) controleert dit. De naleving van sociale voorschriften is van directe invloed op het goed functioneren van de medewerkers.
  • Het erkende touringcarbedrijf is adequaat verzekerd voor het geval er onverhoopt iets mocht misgaan. De dekking van de verzekeringen omvat ondermeer de (boven) wettelijke aansprakelijkheden voor 'vervoer' en 'reisorganisatie'

 

Het Keurmerk Touringcarbedrijf: voor iedereen zichtbaar:
De touringcarbedrijven met erkenning als Keurmerk Touringcarbedrijf zijn gemakkelijk te herkennen. Alle touringcars zijn voorzien van genummerde keurmerkstickers, die naast de entreedeur, aan de chauffeurszijde en aan de achterkant van de touringcar zijn aangebracht. Het vermelde jaartal geeft de actualiteit van de erkenning als Keurmerk Touringcarbedrijf aan: de sticker dient altijd van het lopende kalenderjaar te zijn! Bovendien voeren alle keurmerkbedrijven het door de stichting verstrekte bedrijfsschild en hebben zij een jaarcertificaat met het logo van de stichting. Bij offertes voor grotere opdrachten  of aanbestedingen kunt u ook gerust om een kopie van het certificaat vragen.